บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -t

-t (ท)
1. ใช้เติมคำกริยาในภาษาโบราณ ทำให้เป็นอดีตอย่างเดียวกัน -ed
คำศัพท์แนะนำ
cowpea, acerbity, โล่ง, coadjutrix, mannerist, pyorrhea, momentousness, hunch, Mrs, อากร, ลำปาง, แจ, deliberation, spotlight, smash and grab, rectify, เย็นชา, Children's Hour, lunar eclipse, rearm, portia tree, turn up trumps, ฤดูร้อน, stedfastly, ขุนหลวง, กร่อน, Titian, enigma, school-house, grottoes, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม, larkspur, สามเศียร, zinc grey, saucy, vaccine, พัดลม, B.M., pretty sum, กระสา, matricidal, gewgaw, ตำแหน่งแหล่งที่, cool hand, lose your temper, แพทย์ผดุงครรภ์, jocoseness, ปลี, squadron-leader,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์