บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -t

-t (ท)
1. ใช้เติมคำกริยาในภาษาโบราณ ทำให้เป็นอดีตอย่างเดียวกัน -ed
คำศัพท์แนะนำ
class war, program director, adjustable, เหนียม, วัดวา, วบยาบ, surprisingly, โคน, มากมาย, แก้ว, kippered, misuse, gusto, doorman, วิธีการ, porch, Hegelian, มวก, linger, bibliomania, แป๊ว, bilinguist, bicker, proud chisel, tarry, โจมตี, Queen's Club, beta, เพชรหึง, architecture, ill-timed, forwent, ดาวเหนือ, tuition, conservatively, drawback, แหวนแต่งงาน, เสาวนีย์, zoology, black coffee, โร่, ปลอม, distort, ประกันไฟ, ละลอก, Argentin Republic, น้ำคร่ำ, โรงพิมพ์, มูก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์