บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -t

-t (ท)
1. ใช้เติมคำกริยาในภาษาโบราณ ทำให้เป็นอดีตอย่างเดียวกัน -ed
คำศัพท์แนะนำ
กิ่งก้อย, hussy, ideologist, saloonkeeper, tight, to begin with, at any price, saltcellar, throttle, forte, vocational training, rearview mirror, cleanse, armoury, baa, kinetic, roguish, กระทำตัว, กระเป๋าเบา, accompaniment, เป็นอะไร, ใจเดียว, adopt, สนทนาปราศรัย , thereby, คลื่น, bring up by hand, น้ำเต้า, wonder, mayoress, ตัวเชิด, ตั๋วไปกลับ, resource, eyestrain, bellhop, hyena, อย่างเดียว, re-count, ศึกหน้านาง, พ่อ, elbowroom, bump, พระเศวต, showman, Franco-phobe, ้ามใจ, embargo, เนิ่นนาน, cajole,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์