บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -t

-t (ท)
1. ใช้เติมคำกริยาในภาษาโบราณ ทำให้เป็นอดีตอย่างเดียวกัน -ed
คำศัพท์แนะนำ
hip bath, commitment, ลียตีน, truss, growth, รังแค, ำรง, impartial, excursion train, hand-post, primary cell, view, kneel, เครื่องครึ่งยศ, แวววาว, อิสตรี, เขาวงกต, หาเรื่อง, ศีลห้า, พิลิปดา, fairy god-mother, ตะกั่ว, vegetable kingdom, opulence, โน้ตเพลง, venomously, impoliticly, ากล้อง, attachment, ตรง, leave breaker, ป็นครั้งเป็นคราว, น้ำเงิน, indisputable, enterprise, ellipses, womansuffrage, อักษ, จาระไน, คฤหบดี, ดินสำลี, แผนปฎิบัติงาน, ดีเกลือ, ยุแหย่, inferable, hydrodynamics, ด้าย, ลูกแฝดสี่คน, ที่หนึ่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์