บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -t

-t (ท)
1. ใช้เติมคำกริยาในภาษาโบราณ ทำให้เป็นอดีตอย่างเดียวกัน -ed
คำศัพท์แนะนำ
transfer ink, อัง, ply, ตัวบวก, by half, whosoe'er, คลุ้ง, dutifully, มุม, สูจิบัตร, short drink, ซบเซา, telegraph, Tom Brown's School Days, gum resin, วน, etymologist, มวนท้อง, drainer, alien, artesian well, populate, renascent, าลุก, androgen, clangorously, zealous, ameliorative, duck egg, หาไม่พบ, off-side, ด้านหน้า, กึ่ง, buffalo chips, sitting, บัดนี้, knuckle, pricelessness, ่อหน้า, outset, ขู่เข็ญ, rock garden, ทรัพยากรธรรมชาติ, anaesthetist, structural engineering, take into account, ทำลิง, walk the waves, fitful,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์