บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -t

-t (ท)
1. ใช้เติมคำกริยาในภาษาโบราณ ทำให้เป็นอดีตอย่างเดียวกัน -ed
คำศัพท์แนะนำ
bevel gear, ตระกองกอด, patio, covered waggon days, deferent, invisible ink, สิ่งสะอิดสะเอียน, barytone, โอ้ระหนอ, esquire, ชำเลือง, annona, sculler, elevated, domestication, made gravy, crab apple, แปดสาแหรก, ทุกทิวาราตรี, amebic, purse seine, diffusely, bareness, optimum, รบถ้วน, differ, กวาดเอาไปเกลี้ยง, mind your P's and Q's, สัสดี, cuirass, big stiff, โมฆียะ, vindicatory, skeleton in the feast, รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, นาย ข, นาวา, หย่าศึก, 'shun, swaggering, -hearted, ระชาสัมพันธ์, cashmere shawl, ปลัดเทศบาล, พิทักษ์รักษา, grandame, canine, reliableness, ผู้ใหญ่บ้าน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์