บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -t

-t (ท)
1. ใช้เติมคำกริยาในภาษาโบราณ ทำให้เป็นอดีตอย่างเดียวกัน -ed
คำศัพท์แนะนำ
ชมเปาะ, Van Dyck, Anthony, master mariner, bout, ยอม, vacuum, นาวาเอก, รุก, tawdriness, ผู้ลากมากดี, sidetrack, summarize, viol, fleet admiral, settle for, revenue stamp, Leninist, haven't, best seller, edging, ต่ำช้า, ปิตุราช, innuendo, strenuous, แคร่, analysis, พื้นดิน, unformed, ringtail, ชาวกรุง, acridly, forte, procurance, archeology, how many, bow, ตาน, meagrely, ตนุ, หนังหน้าไฟ, ปล่าเปลี่ยว, หมูแหนม, untold, catch, keep on, toothless, ดัด, มีดซุย, แจว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์