บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -t

-t (ท)
1. ใช้เติมคำกริยาในภาษาโบราณ ทำให้เป็นอดีตอย่างเดียวกัน -ed
คำศัพท์แนะนำ
odorously, classic race, dept., tan, seasonably, orderliness, haemorroids, aloes, จำต้อง, vindicable, yearningly, อาศัย, Castile soap, Wallace, Edgar, giraffe, autarch, นังสือเล่มไหน, reed babbler, น้ำเชื่อม, ซื้อหา, อ่อนช้อย, John-o'-Groats, sleep it off, transfuse, กรรมาธิการ, ตระลาการ, ใจร้อน, อายุอานาม, glass wool, tracery, dermis, gram centiliter, หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, folly, ศึกษา, ทุกทีที่เขามา, ephemerally, bean sprout, proportional representation, presidential, รุ, running start, take pains, astronaut, cafe au lait, mantilla, สนุก, เบาะ, ตุ๊,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์