บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -t

-t (ท)
1. ใช้เติมคำกริยาในภาษาโบราณ ทำให้เป็นอดีตอย่างเดียวกัน -ed
คำศัพท์แนะนำ
ตะกอน, declaration, parricide, ฎีกา, close-grained, hide, inductively, bellhop, ภพนี้, กรรมการจัดการ, for company, great gross, แข็ง, carte blanche, ชายธง, pinery, นมัสการ, ไส้เลื่อน, งานด้านปกครอง, studiousness, nepotist, perch, bureaucracy, เถรสภา, อลิงค์, in full swing, นิมิต, seed, ineffectively, acknowledgment, Jim Crow, คนละ, หรดี, false alarm, fie, coign, disheveled, ไส, แม่พิมพ์, enema, seven seas, bang, น่า, bondsman, คนงาน, Jack, spell out, ทะนุบำรุง, ประเภท,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์