บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -t

-t (ท)
1. ใช้เติมคำกริยาในภาษาโบราณ ทำให้เป็นอดีตอย่างเดียวกัน -ed
คำศัพท์แนะนำ
unwavering, ค่ายกักกัน, groundlessly, bullfinch, -il, spark gap, within doors, นายกเทศมนตรี, star sapphire, tent, พาณิช, fourthly, paste diamond, artificially, duckweed, cunningly, -ery, medley, ประจวบ, laureateship, drone, เดนตาย, fairyland, น่าเคารพ, Polaroid, ซอด้วง, deserter, set his heart on, anciently, rug, Dec., multipurpose, deprecate, fob, make both ends meet, rink, test marketing, อ่อนหวาน, cushiony, mislead, ราค, flag of truce, secession, zinc blende, hypo, spell, constructor, absolutism, collusion,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์