บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -ies

-ies
1. ดู -s
คำศัพท์แนะนำ
ชั่วคน, inverse proportion, re-collection, clef, unprepared, มิ่งมเหษี, set apart, glacial acetic acid, ferocious, จริญอาหาร, สงครามเย็น, National Stadium, vulturine, ข้างบน, กระทั่ง, dissoluble, embroidery, digging, labyrinth, acquit, มิชอบ, boil, alma mater, metal, เป็นครั้งแรก, ลำพัง, starlight, firedogs, availability, sou, น้ำหนักปรมาณู, Pension Act, โหล่ท้าย, เดื่อย, saddle-bow, -icity, truthfulness, ่อง, adduce, มดหวัง, สุดเอื้อม, เป็นห่วง, Irish Americ an, parsnip, fictitiously, ขณะ, Jamaican, superlative degree, เภสัชวิทยา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์