บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -ies

-ies
1. ดู -s
คำศัพท์แนะนำ
joyous, brewage, Marryat, consignor, circular mil, สาบสูญ, นายทหารฝ่ายเสนาธิการ, brinish tears, Chiang Mai, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, shadow-boxing, badly off, trading stamp, roast, narrowness, dreamland, สองเกลอ, นับตั้งแต่, โผผิน, dyestuff, rissole, button-hole, , ฉมวก, Punjab, cavalryman, powwow, กรมช่างแสงทหาร, cogitate, verifiable, authoress, reminiscence, โว้เว้, struggling, undersoil, vacillatingly, cut dead, nonappearance, give an idea of, saunter, afloat, scull, งัวเงีย, scantily, หมาง, กรุงทอง, สาธิต, make a clean slate, ช่างแท่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์