บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -ies

-ies
1. ดู -s
คำศัพท์แนะนำ
ปริมาตร, duckling, เสสรวล, เทพนิยาย, black death, ผ้าขาวม้า, Titus, immensely, overeat, welldone, rarefy, pay down, all in all, wheel brace, guinea-pig director, ดีฉันไม่ไปกับคุณดอก, twenty-one, นาวิน, ภาษีอากร, succinctly, โจ๋งเจ๋ง, Barbary, ราะ, jamboree, ซุกหัว, ปลาบปลื้ม, กระฉับกระเฉง, จมร, อัสสุชล, made gravy, bracket, สุดหนทาง, renowned, mobility, สับปลับ, tenure, trust fund, หมดตัว, novocaine, earn, หญ้ายาย เพา, พยุหยาตรา, อ้อยส้อย, titleholder, haste, insurer, ั่วกัน, แผล, para-,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์