บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -es

-es (อิส)
1. นามและกริยา อย่าง -s
คำศัพท์แนะนำ
offish, choral service, hot, ศุลการักษ์, ปอย, ยอกย้อน, installation, strenuousness, ดัชนี, กุญแจแหวน, landlubber, ฝาด, จรุงใจ, บุริมทิศ, loyal, melodramatize, trysail, sharp-witted, Lao, sowed, abrupt, disservice, วันทอง, tabun, ไม้เท้าแขน, กุมภาพันธ์, Siamese twins, ากเง่า, เรือกสวนไร่นา, providential, righto, ตะเบ็ง, แตงร้าน, automation, porter, Bayard, เมืองจีน, ticker, snake gourd, cocoanut, cliff, out of place, pearl ash, เผอเรอ, hectare, nailing, ไก่โห่, not at home, France, Anatole,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์