บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -es

-es (อิส)
1. นามและกริยา อย่าง -s
คำศัพท์แนะนำ
ups and downs, antipathic, on guard, solidify, vesicular, USIS, chef d'oeuvre, กระบิล, on the canvas, น้าตา, หนอนบ่อนไส้, อาคาร, radially, เหลือเชื่อ, metre, นิ่งเงียบ, ปรัศนี, working model, ironwork, stewardess, inventive, อุจจาระ, per annum, operations manager, extremist, ใบละพัน, grumpiness, ผ้า, ล้อ, in all conscience, work its way through, strike a bargain, พันตา, กระมิดกระเมี้ยน, disarming, seaman, chubby, initially, intuitively, Jekyll and Hyde, กว่ามนุษย์จะไปถึงโลกพระจันทร์ ผมก็คงตายแล้ว, tenet, โดด, castle in Spain, woolgathering, Kuomintang, bonnie, tumultuously, six-shooter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์