บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -es

-es (อิส)
1. นามและกริยา อย่าง -s
คำศัพท์แนะนำ
covention, kiss the dust, gore, Eng., tawny, fall out, ปาเต๊ะ, dive bomber, grandchild, lithographer, madame, ข้าราชการฝ่ายใน, าที่, on her own, you're, percent, riband, woolgathering, first of all, thereto, กองขยะ, ลงชื่อ, repaid, boathouse, โรคกระดูกอ่อน, gusset, grown, thinkable, tiny, benumb, unhappy, leviathan, course, เสาวรส, สังคมวิทยา, archly, double his fist, pepper, electron tube, connote, นมัสการ, saddletree, temporary chairman, arrest, fulfilment, เช้ามืด, imperialist, ผู้พิมพ์, furry,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์