บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -es

-es (อิส)
1. นามและกริยา อย่าง -s
คำศัพท์แนะนำ
วอ, ขอยืม, agitaion, โดยน้ำใสใจจริง, half-timer, halitosis, Women's Royal Naval Service, devilish, baronial, venerable, gimlet, น้ำลาย, vivification, agrarian, three-mile limit, degeneracy, Nobel, Alfred Bernhard, cuddly, birthday, ทอยกอง, inclined, Hunnish, B'K, ง่าน, เถกิง, จับมือถือแขน, abiding, จุน, หลีกหนี, go over, แยก, stowaway, ่างไกล, Magellan, rafter, introspect, succession, dispel, seal fishery, seventh, เหนี่ยว, radioactivity, roller, กอข้าว, เงินนอน, moto-rized division, form letter, อารยชน, Mesopotamian,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์