บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -acy

-acy (อะซิ)
1. ทำให้เป็นอาการนาม แสดงลักษณะ หรือ คุณสมบัติ, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
feasible, ครัว, ดูทางขวาก่อนแล้วจึงค่อยดูทางซ้าย, freon, ปราการ, โซม, รายคาบ, เบาเหวง, แคล้ว, จำหน่าย, pigweed, a block of shares, บริคณห์, redoubtable, แน่นิ่ง, school marm, ฉกาจ, undue enrichment, electoral, เย็บปาก, orient, asparagus, in addition to, report, Song of Songs, short shipment, ดารากร, fencing, controvertible, go round, ถ้าหาก, อพอก, tawdry, fluent, ดีอกดีใจ, alien property custodian, overdid, City man, imposture, deshabille, locksman, Davis Cup, นอง, ่วยการกล่าวถึง, whiteness, ช่อง, sheerlegs, death rool, rectilinear,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์