บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -acy

-acy (อะซิ)
1. ทำให้เป็นอาการนาม แสดงลักษณะ หรือ คุณสมบัติ, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
inconvenience, international, ผักกูด, strafe, โรคหัวใจ, death mask, Oxon., Samoa, ช้อนโต๊ะ, คอกหมู, คงทน, พ่วงพี, ลูกศิษย์พระตถาคต, เห็นสมควร, ตวาด, pious, kind-hearted, ถักรังดุม, ่อง, rearview mirror, southwards, คลื่นไส้, หมี่กรอบ, juror, มหาสมุทร, monarchy, mulct, characterization, cannery, lip, ingredient, ยายตุ๊, สูจิ, virulent, มุด, กรุงเทพพระมหานคร, substantial, ball-point pen, กะบิ, มนต์, constrict, เหลน, ตะวันออกเฉียงใต้, รัตนสิงหาสน์, ไตปลา, SOS, infinitude, hackney, mound,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์