บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ไก่ตัวผู้

ไก่ตัวผู้
1. a hen
คำศัพท์แนะนำ
วิตถาร, chap, aptly, ไม้ขอน, Archimedes' screw, หายวับไปกับตา, arbitrate, reshuffle, attract, harvest fish, egotist, bounty-fed, pinnacle, window-shopping, reply-card, seasickness, noisily, ประพันธ์, lay, สำคัญผิด, king baby, บรรยาย, สภานายิกาแห่งสภากาชาด, Great Assize, Kennedy, John F., menially, เสริม, กะละมัง, ลำแขน, scorched earth policy, reprieve, murk, massive, นวลจันทร์, ายตา, stalk, ชี้, dogsleep, four o'clock flower, น้ำตาลงบ, disclosure, wheedlingly, Treaty of Aix-la-Chapelle, register, กระเบา, lusciously, ัดเข็มขัด, transpiration, steering column,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์