บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ไก่ตัวผู้

ไก่ตัวผู้
1. a hen
คำศัพท์แนะนำ
ศารทพระจันทร์, acoustic, disbursement, double-faced, remorseless, criminology, กระยางกรอก, ตีพิมพ์, wool-dyed, ice-cream powder, circumspection, browbeat, perambulator, curler, strand, ว่าว, immobility, jibe, respectively, portable, pathological, currant, สีเนื้อ, -ics, Light of the World, ป่น, ับสมอ้าง, พร่สะพัด, conveniently, ร้อยเอก, แพรวพราว, shamelessness, bludgeon, ผู้หญิง, ระสบชัยชนะ, duckbill, permeate, boyscout, flashy, จี๊ด, R.A.C., มดหนทาง, deducible, ดู, Eden, หนังสือสำคัญ, nosethumb, ยอด, chintz,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์