บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - แกน

แกน n.
1. gas, an axle, axis, a spindle
2. s, tunted
3. in a stunted manner
4. wan, f, eeble, spiritless, halfhearted, dreary
คำศัพท์แนะนำ
กว้าง ๖ ยาว ๘ เมตร, ขายเงินผ่อน, เงย, cherubic, patricide, interject, skeptic, elite, ปูน, รูปพรรณ, ดัดนิสัย, ปรารถนา, upwards, ที่ไหน, landscape gardening, ระกอบ, conformist, -ways, scalding tears, เลวที่สุดในจำนวนนั้น, เลอะ, swivel chair, ปราจีน, boron, ติดสำนวน, Wallace, Lew, knuckle-duster, cart, ตนุ, offense, reed, ทางใจ, despatch, lackluster, มหาอำนาจ, tawdriness, but, สันตะวา, Mendelian, reflection, คี่, affianced, grate, bow compass, prominent conspicuous, surplice, จั้ก ๆ, drowsiness, peril,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์