บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - แกน

แกน n.
1. gas, an axle, axis, a spindle
2. s, tunted
3. in a stunted manner
4. wan, f, eeble, spiritless, halfhearted, dreary
คำศัพท์แนะนำ
ท้, Marianas Trench, งูแมวเซา, พำนัก, bumptiousness, tubing, curst, ฝากระดาน, physical culture, tipper, raze, waybill, starvation, ลำเอียง, พระมหานคร, terrapin, photoelectric cell, คร่ำครวญ, geese, กรมยุทธการทหารเรือ, ไม่เป็นอะไรมิได้, reentrant, impart, run full tilt, lucklessness, Longchamp, โอฐ, cubbing, weightless, ฉัตร, สั่ง, forthright, automobilist, amnesty, zounds, ำคุก, dale, โศรก, อย่าด่วนได้นัก, เจี๊ยบ, จำปาดะ, secluded, biweekly, น้อยเนื้อต่ำใจ, erstwhile, สบ, newsy, ส่, ปรอด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์