บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - แกน

แกน n.
1. gas, an axle, axis, a spindle
2. s, tunted
3. in a stunted manner
4. wan, f, eeble, spiritless, halfhearted, dreary
คำศัพท์แนะนำ
ปอบ, expiry, Muse, the other day, exaltation, Quakerism, expanse, Te Deum, จองหอง, prognostic, ประจวบ, kwian, round game, joggle, Long Tom, fusibility, มร., ระบายสี, rest cure, ogle, bilingual, breakdown gang, honeycombed, โรมันคาทอลิก, บียดเบียน, bide, arm in arm, frontal, star turn, Trojan War, ธุระร้อน, flannel, fertility, largess, สากล, แต่ประการใด, unpromising, Talmud, reading, president, tremendous, insist, botched, feudalism, แร็กเก็ต, trepidation, sweet-tempered, Fujiyama, G.B.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์