บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - แกน

แกน n.
1. gas, an axle, axis, a spindle
2. s, tunted
3. in a stunted manner
4. wan, f, eeble, spiritless, halfhearted, dreary
คำศัพท์แนะนำ
สหจร, shaken, anxiously, leech, กระพง, Queensberry rules, microbe, overabundance, มณฑล, excommunicate, handsomeness, basely, หม้ายผัวร้าง, สงบสุข, Aberdeen, ชุมทาง, quarto, whaling fleet, stamina, aglimmer, exacerbate, สิ้นสังขาร, strait waistocoat, tankage, เบามือ, reader, emasculate, Bronze Age, โป้ง, องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, statecraft, oddness, กุดัง, บรมครู, คดีŽ, นัก, Metropolitan Railways, ยโส, blue blood, Appian Way, radium paint, นิ่งเฉย, แปลกตาแปลกใจ, กระดึง, adjective phrase, กก, teasle, ไข่แดง, kindnesses,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์