บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - แกน

แกน n.
1. gas, an axle, axis, a spindle
2. s, tunted
3. in a stunted manner
4. wan, f, eeble, spiritless, halfhearted, dreary
คำศัพท์แนะนำ
ราชินูปถัมภ์, by all means, proboscides, swan song, ungraceful, Kremlin- red tape, feverishly, capsule, swimming belt, misdeed, Falstaff, stop press, festival, decimal fraction, feather-weight, after all is said and done, ล่วง, เสวียน, turn the table, กครอง, feverish, น้ำนม, gaol, rectified spirit, etching, heaved, exclusiveness, ineligant, ยี่สิดเอ็ด, glutinous, minionhireling, adjudicate, on his legs, wishing cap, behind, ยานเกราะ, สังขยาคุณศัพท์, ลอม, ว้างขวาง, หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, นอนเวร, opium poppy, obstinately, copydesk, เครื่องเสวย, alterable, รังควาน, ย่อท้อ, serve his time,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์