บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - แกน

แกน n.
1. gas, an axle, axis, a spindle
2. s, tunted
3. in a stunted manner
4. wan, f, eeble, spiritless, halfhearted, dreary
คำศัพท์แนะนำ
psychist, ราค, llama, หวิด, มเหศวร, บุญธรรม, portage, ถือหาง, doting, candle-power, silk-worm, majority, kayo, nationally, supernumerary, Newmarket, window-shopping, ขนสัตว์, ลบคม, โหย, eat his head off, magician, county palatine, ชลบุรี, ระดูขาว, วิษุวัต, pastelist, มันเขี้ยว, modify, กรรมวาจก, Omar Khayyam, free love, syncopation, กราบทูล, lubricator, actionable, ระเบ็งเซ็งแซ่, prismatic, mandate, bail, หตุสุดวิสัย, D/A, cul-de-sac, Jericho, solitarily, inefficient, hurtfulness, สุริยะ, stickiness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์