บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - แกน

แกน n.
1. gas, an axle, axis, a spindle
2. s, tunted
3. in a stunted manner
4. wan, f, eeble, spiritless, halfhearted, dreary
คำศัพท์แนะนำ
sulfa, ริ่มเปรม , homewards, huge, ปรอท, ลูกประสม, -orium, crown, ดารา, for the rest, ปลาได้น้ำ, ม่เป็นไร, remote, ballerina, nether region, ship news, ปรอะเปื้อน , appropriation, ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม, probationer, spinning wheel, aviation spirits, smuggle, firecracker, salt lick, penniless, whisht, โป้งโล้ง, ที่รักจ๊ะ, lineman, แม่น้ำเธมส์, กระไดลิง, straight away, catwalk, traveler, ปอแก้ว, Berkeley, still, photojournalism, carnivora, sweepingly, fortress, go the length of, sombre, เดินทางไกล, schoolfellow, ป้อ, appease, overhaul,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์