บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - แกน

แกน n.
1. gas, an axle, axis, a spindle
2. s, tunted
3. in a stunted manner
4. wan, f, eeble, spiritless, halfhearted, dreary
คำศัพท์แนะนำ
sense of proportion, แรก, ซ้ำ ๆ ซาก ๆ, ถั่วงอก, สนับสนุน, มวล, ทอดเสียง, geometric ratio, aviation, gallows-ripe, propeller shaft, หมดหวัง, bat money, forefront, cowardice, ermine, saggy, dissentient, put him through his paces, sice, prohibitionnism, documented, weather eye, ทรัพย์สมบัติ, supposition, dishonourable, Timbuktoo, impartial, affix, delude, คนโข่ง, army, เหรียญสหรัฐ ฯ, จือปน, gabfest, slings and arrows of fortune, อีหนองอีแหนง, จาบจ้วง, plentiful, words, iniquitously, David and Jonathan, spatterdashes, sorrowstricken, pinworm, ft., peseta, gharri, เด่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์