บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - แกน

แกน n.
1. gas, an axle, axis, a spindle
2. s, tunted
3. in a stunted manner
4. wan, f, eeble, spiritless, halfhearted, dreary
คำศัพท์แนะนำ
hope, Gascony, แบน, indorsee, ศาสตร์, pd., recite, slumdom, Siam, apogee, jiff, population populous, ป้อมปืน, ravages, muscular, leap, seditious, ประชา, teeter, evenness, พังพอน, lubricator, เดินแต้ม, rookie, ordinance, belief, temple, เสียงเอก, volcano, Darwin, ark shell, uncock, incisiveness, dusty, county town, พราว, engine, lamina, power supply, merrily, กรุณา, fly off at a tangent, herbalist, classy, fight windmills, timber forest, ratio, เร็วๆเข้า, bird's nest,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์