บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - แกน

แกน n.
1. gas, an axle, axis, a spindle
2. s, tunted
3. in a stunted manner
4. wan, f, eeble, spiritless, halfhearted, dreary
คำศัพท์แนะนำ
sing small, Treaty of London, building and loan association, restriction, theomania, รุงรัง, workhouse, -speaking, overcast, yr., โก่น, Kandy, เชื้อ, riverine, tape recorder, cat burglar, ระลึก, elves, sideways, อากาศธาตุ, penultimate, ยู่มือ, สามล้อเครื่อง, misdemeanour, Sing Sing, บู๊, forego, alkali, foundation, nightmarish, R. et I., กฎบัตรสหประชาชาติ, ขะยุก, ชักไม้สั้นไม้ยาว, เมือก, aurist, attest, อยากดื่มเหล้า, draggled, recuperative, บริพาร, เกลาสำนวน, ก็ , slavishly, take effect, ข้อความ, ยังงี้, uncomplaining, interrogatively,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์