บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
่าม, take effect, subsequently, intrinsic, infiltrate, กิริยา, consultant, ดอกไม้ริมทาง, กฎแห่งการคาดคะเน, woodland, clearance sale, Elizabethan, entertain, put two and two together, Sherpa, poverty, stick around, window, แรกรุ่น, misguide, titlark, cannonade, smallpox, อิสริยาภรณ์, cure-all, เซิฟ, country cousins, half a crown, easy chair, ครึ่งตัว, magnetism, Reich, attribution, comrade, screen, recommend, โมลี, Dick, rejoice, destroy, แวง, ท้องน้อย, elevator, โซดาไฟ, yule log, Bolshevic, forfeit, millet, เพชฌฆาต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์