บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
หลุมพราง, ข้าวยาคู, วันทา, กระจุกหลอดไฟฟ้า, หงับ ๆ, ไปโดยความยินยอมของผม, frontage, rockery, ไฟแดง, ใส่บาตร, pilot-house, ปลุก, tool steel, oddment, ที่สาบสิบ, วณิพก, quick-fading, musk deer, peccable, hanging, กระเดื่องนาม, Mercury, oppose, tope, social service, embroil, กามตายด้าน, skink, automatic machine, interception, ตัวตั้ง, peach, กระทง, ดัชนี, เคือง, ตัว, lovable, กฤดาภินิหาร, เข้มข้น, อ้อยสองลำ, ิดเบือน, ขัดเงิน, swear by, กระจู๋กระจี๋, cuddlesome, เคราะห์, earbob, in all likelihood, at first blush,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์