บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
small capitals, telegraph editor, timing gears, never-do-well, take aback, intransitively, catch point, nacelle, arsenious acid, alchemy, กำเริบ, ยมราช, gargle, kilometre, prate, warren, mitten, delegation, D.M.Z., บุตรสาว, overpay, platter, bier, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, แรกเริ่มเดิมที, ตัง, ประสานงา, borax, โต๊ะเสวย, กระทรวงคลัง, บ่อน้ำแร่, toiler, intentionally, bourbonist, ีบคั้น, ล่วงรู้, teapot, table, seeder, vermix, intestate, ป็นเอง, มาลัย, excrescent, good life, ปากบอน, ขี้ปดมดเท็จ, mamage, racial characteristics,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์