บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
liberty of conscience, กระเถิบ, pere, ลี้ยงชีพ, inter vivos, เว้ย, gruffly, drawn, unrealizable, อัปรีย์, departmental heads, laconicism, he'll, tame, soft water, hoodoo, ยั่วเย้า , โคลง, touching, voluptuousness, Knight of the Rueful Countenance, คุณพระศรีรัตนตรัย, ที่โน่น, ponder, courtesy title, flask, geomancer, อภิธรรม, industrially, blood poisoning, ข้ามหน้าข้ามตา, dagger, coarseness, กรมสารบรรทหารเรือ, squalidity, ultraconservative, ตกใน, ลุกโพลง, pineapple, พฤกษเทวดา, Rx, ตัวกระทำ, แห, brusquely, physiological, somewhere, ตึตัง, off-side, โอ่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์