บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
ขูด, โซดา, big'un, ทาสเรือนเบี้ย, สาระแน, ดื่ม, bristle with difficulties, short measure, lumme, ร้องไห้, โอเลี้ยง, repondez s'il vous plait, fractious, นาง, คันหาม, เวิ้งนาครเกษม, brothers of the quill, automatic, แขก, กล่อมเกลี้ยง, บัง, there's, quiverful, โมลีโลก, น้ำเสียง, isolationist, เป็นพื้น, happpy-go-lucky, พื้นดิน, American Standard Accociation, วิศวกรโยธา, eardrob, ขรุขระ, training, bank of issue, ตาพอง, fading, เย็นใจ, กิเลสมาร, microwave, predisposition, congeal, สถานีวิทยุ, hide, surgeon general, kneel, psychoanalysis, ปรวนแปร, major suits,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์