บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
centrifugal pump, ตกเครือ, so far, ก้งโค้ง, annulment, digging, sensational, ตามลำดับเวลา, beaminess, Wardour Street, สัมภาร, ไถล, underfed, Dan Cupid, proposal, เกลือ, aero-, นิสิตา, swallow shrike, synonymity, diem, ขุนทอง, riffraff, animal magnetism, บีบแตร, แตะ, largehearted, เต็นต์, ลหุ, disembark, haven't, brass knuckles, disaffection, ตัวเอ้, มั่กกั้ก, ออกรับ, incite, fare, hunchback, atoll, ปลอกปลิ้น, ศิลปวิทยา, อสีนีบาต, ค่ะ, ไข, life jacket, ค่น, นิติภาวะ, rescue,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์