บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
เก่า, generality, gurgle, ประจวบ, fetch, fortuitously, social worker, apprehensible, ช่างเรียง, deductively, accuse, sharp-witted, มเหศวร, appellation, bedpan, จันทัน, enchainment, Petain, sown, odd, แก้ม, Neronian, บั้นหลวง, Simple Simon, spots, unconditionally, in a stew, snorkel, homicide, orthochromatic, ยึดŽ, ลอก, เภท, โอหัง, trans-, แมวสีสวาด, กล้วยฉาบ, ruthenium, sanction, น้ำมันชักเงา, hic, ต้อยติ่ง, rationalism, พวก, solemnly, ข้อใหญ่ใจความ, สารบรรณ, Colossus of Rhodes, sang,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์