บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
delinquent, ีฝ่อ, uncertain, แห้งŽ, humane, ูน, รรแสร้ง, ตุ้งติ้ง, subsidy, lithesome, mildly, melancholic, ีผล, รงหงส์, stage rights, retributively, ขนมหอยแมลงภู่, digressively, vinyl, พยุหโยธา, ชาวพระนคร, New World, interrogation, hart, doggy, empty-headed, nitric acid, ภาษาฝรั่ง, trunk call, officiousness, get the hang of, rowdiness, devote, dunderhead, skin diver, เบิกเรือ, nap, จรุงใจ, rabies, promiscuous, roam, พินัย, glory be, ปฐมสมโพธิ, gymnasium, มัชฌิมประเทศ, ขะยิก, unrest, in.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์