บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
กฎข้อบังคับ, วิวาห์, สาหัส, direct-coupled dynamo, ตะเลง, Augustine, corker, politico-commercial, ชน, เรือเมล์, Catalonia, แหลมทอง, banner, บอน, หมิ่นประมาท, Saint Cyr, forget, Treaty of Amiens, ใบชา, ขัตติยมานะ, penman, expulsion, อากร, หางเสียง, expositor, กระวนกระวาย, tale of a tub, อิ่ม, ปมด้อย, incomer, -'d, oysterbar, locate, perpetuate, กุฏฐัง, alert, conic sections, แวดล้อม, ออกกำลัง, เก่า, slightingly, intermix, minimum thermometer, เขารักกันมาก, nibs, ปากไก่, จ่มแจ้ง, Shylock, howl,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์