บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
awake, angle, walking, เถียงไม่ขึ้น, Shiite, esophagus, demonstrably, เปรียบเทียบ, orography, choral, canst, สะกิดสะเกา, กามตายด้าน, sensuously, กฎอัยการศึก, by all accounts, strike out a line for myself, วันประลัยโลก, salver, All Souls' Day, tu quoque, passenger, hard water, my own, lateen sail, ภูเขาตะนาวศรี, ทวีปอเมริกา, บรมสุข, give a miss, smattering, antagonize, ฎธรรมดา, emu, ม่อมเจ้า, apologize, Carmen, transship, Servian, freak, เปล่งวาจา, cod-ling, ฟิล์มม้วน, bicentenary, ชุน, topical, ทุพพลภาพ, effete, mantle, Tennessee,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์