บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
แดงแช้ด, -sion, พนัน, ขมาย, quitter, จาม, tithing, Indiaman, ังนั้น, fatigue, โปรยยิ้ม, Persia, กระเพาะหมู, slave ship, privateer, เสียกำลังน้ำใจ, vested rights, splatter, bring an action, ีใจ, rusk, minus, unreal, repartee, merge, ก้อยกุ้ง, standing water, scattered, , Plain of Jars, moujik, Aesopian, ปูแสม, vainglory, ดินน้ำลมไฟ, กัลปังหา, bloodthirsty, กินข้าวกินปลา, cut a long story short, ตัณหา, excommunicatory, profession, at table, กังวาน, ดูแล, กฎบัตรแอตแลนติก, truculently, สีสวรรค์, spelter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์