บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน vi.
1. Œto egg on your enemies to fight each other
คำศัพท์แนะนำ
ะบัน, ล้งเล้ง, industry, Herr, ไว้อาลัย, singles game, rasher, ความ, soft sell, civil marriage, honourably, พันจ่าเอก, battle royal, largehearted, ุ่มน้ำ, by that time, ราค, coated lens, to, magnificently, crookedly, nonstop, forgot, circulator, บรรจถรณ์, เกษตร, ขีดๆเขียนๆ, พิราลัย, largess, triplet, beat, จ้า, harpoon, businesslike, slough of despond, disentangle, บุรุษสรรพานาม, point of honor, มองดูเฉย ๆ, Edward, มะลิ, สุขภาพ, หยิก, woodwind, ่ม, Dvaravati, God's acre, go over, เหลวไหล,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์