บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เรือสำเภา

เรือสำเภา n.
1. a junk
2. an argosy
คำศัพท์แนะนำ
coalmine, renege, ลายแทง, ชะล้าง, ประตัก, to a fault, full stop, avowedly, beef baron, -ician, belly dance, radiator cap, nae, early in the morning, favoring, เหม็นบูด, glorious, simplicity, ากที่สุด, natural rights, theatrical, seed-plot, คว่ำข้าวเม่า, เสาะแสะ, partridge, undo, thrived, Virgil, chewing gum, จีนคอมมิวนิสต์, evolutional, subversion, immunize, fumigate, ใคร่ครวญ, seeing eye dog, -escence, เคี่ยวเข็ญ, ethnography, ีอันเป็น, ภพนี้, yo-ho, odoriferously, ส่าน, พร่ำสอน, dexterously, โกลน, assertively, prothalamion,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์