บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เรือสำเภา

เรือสำเภา n.
1. a junk
2. an argosy
คำศัพท์แนะนำ
booh, ้นมือ, vector, rondeau, table manners, ค่ายกักกัน, cure-all, flyleaf, prosaically, minuteness, excel, lens shade, แม่น้ำ, clapperclaw, sailplane, Davy Jones, ดีดลูกคิด, ผู้รับประกัน, hell for leather, blood test, disrobe, self-denial, withdrawn, ตอบ, thirsty, มารยา, Bllucher, M.C.L., annoying, mutual investment fund, present at court, disrepute, medical, contraband of war, hotly, auntie, สว่าง, aboriginal, jollification, โรงเรียนฝึกหัดครู, statutory, rosary, พันจ่าโท, split the difference, ั้นปึ่ง, trope, put across, ฉายรูป, specifically,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์