บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เรือสำเภา

เรือสำเภา n.
1. a junk
2. an argosy
คำศัพท์แนะนำ
pass, practicableness, filling, mourning, เสาร์, accretion, Zeno, frugal, lean face, สำรวมกายวาจาใจ, odiousness, needlework, ragamuffin, นักวิทยาศาสตร์, frontiersman, freighter, homesick, อาหารหวาน, ineligibility, sarcastically, airbase, ลาดเงิน, imaginative, ธนาคารชาติ, อัฟริกาใต้, ตึกระฟ้า, privilege, half-holiday, deepfreeze, สายการบิน, ต้นเหตุ, extracosmical, บรรลัย, ญาติกานาติเก, Lutheran, Great Unknown, Court of First Instance, compassionately, ทน, polygamy, wicked, รบพุ่ง, buyer's option, pacific, Ibsenism, milkbush, เกษตรศาสตร์, suburb, parabola,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์