บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เรือสำเภา

เรือสำเภา n.
1. a junk
2. an argosy
คำศัพท์แนะนำ
กงสุล, พลตำรวจโท, ประท้วง, คราวนี้, ultramodern, พ่ายแพ้, ergot, เนย, piston pump, โอบอุ้ม, gruesomeness, homogeneously, scum of humanity, ากเง่า, twinge, yield point, test tube, ม้าน, cognate, tipsily, hydrochloric acid, สว่าง, กุ้งยิง, ระโยงระยาง, alliance, Corn Belt, booms, pillory, beachcomber, pulse, waddle, ล้าหาญ, put the wind up, forty-footer, หยื่อ, incomprehensible, สนับสนุน, ม่าย, รังเกียจ, blancmange, พริกหยวก, เครื่องทำไฟฟ้า, just now, แปร๊ด, arc welding, sonority, turn the scale, พสุธา, civilian,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์