บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว

เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว adj. vt. vi. adv.
1. extravagant
คำศัพท์แนะนำ
แค่น, common gender, ปลัดกระทรวง, สิบเจ็ด, featured film, ฟั่นเฟือน, Pall-Mall, Holy City, Merry Andrew, หิมา, sum, carburettor, centipede, ทุกหนทุกแห่ง, lifelessness, China clay, A.E.C., ปัญหาซึ่งกรุ่นอยู่, fit him to a T, สังขยาคุณศัพท์, learned society, hon., ฮึกห้าว, uncharitable, mynah, little people, ทวน, meretricious, ใต้เท้ากรุณา, transpose, glitter, log cabin, combustible, ลินลา, ห็นจะ, accredit, clean-cut, ๙ นาฬิกา, underwater, quotient, coulomb, entrench, painter, น้ำท่วม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, gunsmith, ชีพจร, ตึงตัง, supper,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์