บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว

เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว adj. vt. vi. adv.
1. extravagant
คำศัพท์แนะนำ
ทาสยาฝิ่น, Cesar, ผึ่งผาย, watch word, garrulously, anthologist, เกื้อ, ฐากร, นายก, Rabelasian, รารถนา, alliance, พลิกหงาย, press, attenuating circumstances, chillness, ฝนแล้ง, coherent, Anzac, relapse, game, lameness, retiform, ลูกตั้ง, สภาบริหาร, witch doctor, toilet soap, etymology, expediency, untold, เสียกำลังใจ, in bed, tweed, undergraduetter, priesthood, ดีŽ, เหงือก, ยี่ยงอย่าง, pent, ไทร, mirthdelight, อากร, intellectually, พระครู, reactor, multifariously, stand up to, pregnancy, protective coloration,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์