บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว

เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว adj. vt. vi. adv.
1. extravagant
คำศัพท์แนะนำ
อาหาร, ธงเหลือง, ว่างไสว, collective farming, อย่าพูดฉะนี้ซี, heave the gorge, empanel, ลุมฝังศพ, กระโชก, mission, nuncio, scapula, เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน, นโดยสาร, ีฝ่อ, hundredfold, ประกับ, ปอน, ingratiate, เวลากลางวัน, confide, whirlwind, เกลี้ยกล่อม, syncopate, สัมประสิทธิ์แห่งการขยายตัว, bort, รายย่อย, อักขรวิธี, take up, resources, ดก, fruitful, แม่น, hock, ผื่น, primal, presumably, unlearned, Gascon, locust, เฉือน, ขมวด, dealer's price, mews, แกลลอน, เป็นพื้น, frontier, อัยการโจทก์ นายมีจำเลย, ชั้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์