บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว

เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว adj. vt. vi. adv.
1. extravagant
คำศัพท์แนะนำ
ม้าแข่ง, tickle, away, buckboard, Gilbert and Sullivan, for the best, สติ, get round, ดำเกิง, intriguing, ประนอม, wardroom, modernize, ทรัพย์ซีด, ลูกถ้วย, ร่วมโต๊ะเสวย, พะทำมะรง, larva, พาณิช, smudge, เลนส์เว้า, สงบ, sewing machine, ข่อย, ร่มโพธิ์ ร่มไทร, linnet, month, ชวเลข, voodooism, talkfest, อนาถ, at first, อิสป, ยุว-, filings, bilingualism, จำกัดสินใช้, กำเนิด, Follies Bergeres, พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ, portray, moorings, สรีรธาตุ, unsaddle, oppressor, staysail, ห้ามเดินบนสนามหญ้า, เปี่ยม, รูป,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์