บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว

เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว adj. vt. vi. adv.
1. extravagant
คำศัพท์แนะนำ
Tummbledown, นมัสการ, catch drain, elite, suavity, awaken, ผืน, วิร, scathing, card index, โบตั๋น, Women's Auxiliary Territorial Service, hierarchic, sea holly, discover, prickle, predominance, sanction, Jerusalem, kwian, Amherst, แหบ, pharynx, concluding, unearth, ประทวน, ปากบอน, break bulk, right you are, โต๊ะทำงาน, หัวล้านชนช้าง, close, payable, horn, ใบเสร็จ, death-blow, คล่อง, Taurus, Hebraist, หลอ, Eurasia, ่วงหน้า, บาดหมาง, plentiful, forehead, ampoule, cogitate, pannikin, Upper House,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์