บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว

เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว adj. vt. vi. adv.
1. extravagant
คำศัพท์แนะนำ
far-sighted, ทับถม, กัลปังหา, เบิกโลง, helical, Marxian, Rembrandtesque, โต้เถียง, emeraldgreen, เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า , briquet, ลือ, modernism, funicular, พ้นทุกข์, weather eye, เคี้ยวหมากจืด, revolt, jabber, อูฐ, ตีห่าง, รีดลวด, greenness, คุ้นเคย, เด็กเลี้ยงแกะ, ยากจน, การประชุมมุขบุรุษ, พูดกะล่อน, Women's Auxiliary Fire Service, violent, rashness, trolley car, regard, romancer, สร้อยเศร้า, ลำดับ, ลบเกลื่อนความผิด, make a hole, lug wrench, make whoopee, nay, choice. option, panel van, หลักล้าน, ศาลอาญา, acuteness, despoil, brickbat, antiseptic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์