บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เน‚เธ•
not found
คำศัพท์แนะนำ
พดด้วง, undersecretary, กรรมกรไร้งาน, ครูสอนเต้นรำ, ดนต่อแดน, parallax, ช่วยเหลือ, skip rope, บทกลอน, deficit financing, ไก่โห่, cylinder, จักรี, titillating, desire, dodecahedral, ดอกไม้, tectonic, hardware, North America, Here's how, career man, nuncio, เปล่ง, small. slight. peetty, mirror, กระจุยกระจาย, forsook, ทฤษฎีแห่งการวิวัฒน์, meditation, Distinguished Service Medal, free ticket, nog, มาตุฆาต, aparthetically, buttoned-up coat, เปลี่ยวใจ, ขอฉันไปด้วยคน, susceptibly, begum, exhibit, ซุน, roomful, เครื่อง-, อกราช, despot, บริคณห์สนธิ, tea cosy, เชื่อมไฟฟ้า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์