บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เน‚เธ•
not found
คำศัพท์แนะนำ
personal column, ventriloquist, related, corporeal, ดุริยางค์, manhandle, embattle, meet him halfway, ไขว่, wisecrack, recoup, pay pause, progressively, ข้าวตอกแตก, carping, vignette, คุ้ม, นามธรรม, extirpate, Johnsonian, sociology, sonata, Rotary Club, warm, อนาถใจ , talipot, กรมบัญชีกลาง, Chinese white, bamboozle, incommodiousness, วัฒนาถาวร, แพรโล่, cram, all time, minuteness, น้ำอสุจิ, องเวร, Wilsonian dream, ถ้าเขามาเมื่อไร โปรดบอกผมด้วย, ผู้สมัคร, Ayutthaya, คว่ำ, sixfold, pass the hat, carry weight, ้องพาน, ขนม, brown rice, hole,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์