บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เน‚เธเนˆเธ‡
not found
คำศัพท์แนะนำ
beware of imitations, ลูกกรอก, Bureau of the Budget, unmanlike, Olympia, วิกลจริต, เยิ่นเย้อ, grudging, slushy, glaze, salt lick, ardour, reappear, กระเป๋าเบา, ย้อม, V.A.D., dearie, pen-up, mellifluence, กระต่ายจีน, ตัดสวาท, โหฬาร, จะละหวั่น, adult, additional, incrust, ทุ่มเท, อายุ, with open arms, connect, bookmark, minelayer, แย่, inchmeal, h'-, husband, pocket-money, ocular witness, น้ำกลั้วฝั่ง, เงินตรา, typicalness, ครึ่งโลหะ, head over heels, acquire, weather side, ทรงพระสุบิน, ชะงัก, floating house, Stalinist,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์