ԡѾ ѧ - , - ѧ
سҾѾͧäŧ㹪ͧҹҧ
 
šä - สังคายนาย
not found
Ѿй
ҧͧ, antiquated, misapprehend, ä, spasinodic, via, grape-fruit, open town, a pair of stairs, ambassadorship, ӵ, N.Z., Ҫ͹, tool steel, zodiac, hobble, , , jet propeller, hanged, stateliness, phenix, , eleemosynary, ҷͧ, ҹ, Red Square, antisocial, clank, ҷ, reorganization, ʾع, through (by) the medium of, segar, ҡ, ҡ, R., House of Representatives, -mannered, Ңҧ, pineapple, check nut, , quadratic, umbra, ҹѹ, piscatorial, narration, the Ashes,
й㹡ä䫵