บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - เธžเธฑเธ™เธ˜เธธเนŒ
not found
คำศัพท์แนะนำ
set aside, parent, anatomical, รบกวนประสาท, epilogue, smog, aquatics, confederation, inconsiderately, oxyhydrogen, superlative lateness, แบ่งแยก, London pride, ศาสนา, ร้าง, กำนัน, ทับถม, ฝา, เทพี, out and away, coadjutress, Cape Kennedy, petrel, constituted authorities, inundation, โอน, สมประดี, trailer, stage-hand, status, องเหลียวหลัง, editorialize, พระ-, self-made, พนักงาน, เพลา, seven seas, เจนจบ, ใบลา, thermionic valve, หฤทัย, ธีร, quotation marks, ลิ้นลม, ชะตาดี, คมคาย, chrome yellow, filial piety, mother tongue,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์