บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ูดเท็จ

ูดเท็จ
1. to tell a lie
คำศัพท์แนะนำ
ผลัด, ไหมสับปะรด, เพชร, ร่วมพรรค, ขุนพัฒน์, scrool, inland revenue, blister, clamorously, blockhead, มจริง, adverbial clause, ประทานโทษ, hold back, kora, วลใย, ภูมิลำเนา, สมมุติ, friction, บาดาล, bearings, fatty degeneration, loco, maelstrom, set sail, เลขที่, speed, moanful, insurmountable, มัชฌิมประเทศ, antic, contractor, แล่ง, พระพุทธไสยาสน์, รถจักรยานยนต์, censorship, หฤทัย, blood-curdling, erupt, แรกรุ่น, unit cost, สภา, -ty, crumpet, กลางแปลง, oppress, ไอ, ตัวจะไปไหน, anal leakage,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์