บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ูดเท็จ

ูดเท็จ
1. to tell a lie
คำศัพท์แนะนำ
cheese-paring, ผูกดวง, Moscow, ระดูขาว, innkeeper, working committee, overcame, coal gas, อนามิษ, greenness, callosity, อรุณ, work-shy, lichee, double bass, ดิ้นกระแดก ๆ, นักมวยสมัครเล่น, high-hat, thousandfold, เรือกวาดทุ่น, Sherpa, จ่าตรี, storybook, กวัดแกว่ง, gullible, ่างเรียงพิมพ์, meek, Eton jacket, กระจุกกระจิก, signaler, Luna Park, สหชาติ, predatory, hilariously, tally system, ภพนี้, institution, L.R.C.S., popery, ยี่สุ่น, ุ้มครอง, spruceness, วิกาล, gainsaid, ลุกโพลง, Lilliputian, barbarously, glige, radiant,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์