บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ูดเท็จ

ูดเท็จ
1. to tell a lie
คำศัพท์แนะนำ
permanent way, explanatory, ต้องประสงค์, expectantly, niece, next above, enviable, ล่าว, north by east, frenchify, กระทรวงโยธาธิการ, perishable, จิ้งหรีด, chap, ผลานิสงส์, pigeon pea, ต้องตาม, townplanning, กรมสหกรณ์ธนกิจ, drayman, conservation of matter, equitable, noblesse oblige, บันเทิง, Cesarian, สามทุ่ม, stick around, นานไป, สังเวย, sandalwood, many a time, ranchero, hazy, overhead railway, กฎธรรมชาติ, กรอบ, dustman, guileful, โสโครก, Roumanian, คติธรรม, เสี้ยน, chain stitch, อายุอานาม, าน ๆ กัน, Bridport, parabolic, ชื่อเสียง, ถ้อยที,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์