บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ออม

ออม n. adj. vt. vi.
1. office, to save, to economize
คำศัพท์แนะนำ
ก่น, R.A.C., commonness, accoutrements, ไพเราะ, dandelion, unbalanced, minutee rice, confidence, framework, อู, เย็น, acclimate, roisterous, คณะเภสัชกรรมศาสตร์, adorably, quirk, ห้ามเดินบนสนามหญ้า, พระผู้เป็นเจ้า, law-abiding, bonded debt, ablution, อบรม, ำตา, please, กว้างใหญ่ไพศาล, ฉันทาคติ, glamourize, spark gap, make much of, animating, overlaid, ปลาส้ม, lapdog, กรอมใจ, เซ, จนกระทั่ง, fearful, บุญธรรม, half-way, ป่วยเจ็บ, อัมพร, ฤทธิ์เดช, แบกหาม, dear me!, อาการเอางาน, peep show, alarm, กระแดะขอแต่งงานกับเขา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์