บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ออม

ออม n. adj. vt. vi.
1. office, to save, to economize
คำศัพท์แนะนำ
surmountable, คิรี, vacua, ชุ่มชื้น, ปกเกล้าปกกระหม่อม, requisition, unharmed, velvet, bullet, ศีลธรรม, ostentation, เลศนัย, หยาด, ขัดตา, cataract, iso-, undertone, puppet, กระสุนเพลิง, turnstile, punt, โฉดเฉา, ประตูรั้ว, unguent, tonnage, Sumatra, repeated, burlap, suggestively, โปรแกร็ม, furry, languishment, ฉันทาคติ, brinish, blah-blah, วิวัฒนาการ, คอแข็ง, whopper, substitute, warden, retrogression, party system, ทุรนทุราย, ไม่ได้ความ, abet, duteous, public opinion, think highly (have a high opinion) of, ship a sea,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์