บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ออม

ออม n. adj. vt. vi.
1. office, to save, to economize
คำศัพท์แนะนำ
กะทิ, as cool as cucumber, all fo a sudden, สูรย์, กตัญญูกตเวที, กนิษฐา, หญิงขายของ, shopman, vow, สรร, high noon, keep (have) in mind, แก้หน้า, ปลายสะพาน, ยิ่งใหญ่, ลุก, มัชฌิมวัย, barytone, แจ่มใส , hot bed, กระจุกกระจาย, เล่นละครเก่ง, พายเรือ , นอกประเด็น, Queen Regnant, faux pas, unaffectedly, มารดา, blunderbuss, anemia, Lao-tes, bee, กระทอก, sternness, flattery, Z-bend, นุก, มเถ , หงอย, countersink, overhead railway, protectress, molification, husk, inky, thrips, juncture, superficial, sweatshop,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์