บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ออม

ออม n. adj. vt. vi.
1. office, to save, to economize
คำศัพท์แนะนำ
Eucharistic Congress, marmalade, ยมราช, ตัวร้อน, funny, nursery cannon, บโพ, bespoken, sodium nitrate, speedy, artillery corps, odd, misleading, unconquerable, glamour, ผ่อน, limpidity, emery powder, บาดหมาง, chin rest, dogfish, chant, ทนายความ, moldy, hoarsen, of a piece, little go, ดีต, prolificity, นั่งรถ, make fun (game) of, dwelling, medical, open syllable, อ่าว, ้างเคียง, assertion, transplant, หว่ง, understand, คหศาสตร์, Democratic Party, infuriate, land of promise, fetch a sigh, เครื่องกลึง, be so good as, ไม่เว้นแต่ละวัน, fucking,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์