บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ออม

ออม n. adj. vt. vi.
1. office, to save, to economize
คำศัพท์แนะนำ
bifocal, Assam, G.C.L.H., split peas, furiously, ตกแยก, Australian, stationery, staves, Tenasserim, ดื่น, ห้ามล้อมือ, baloney, Mills bomb, umbra, สระ, ทร-, tut-tut, at owner's risks, diviner, stage-whisper, plate glass, cool hand, แนวรบ, ผลาหาร, Yuan, ระแวง, substantive, landing field, bloomer, enchant, no more, -phobia, งึก ๆ, กนก, personalize, modesty, gutter, Publicity Bureau, adjure, ใส่, hor d'oeuvres, สามง่าม, รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, irregularly, งานลีลาศ, ขลุม, king baby, adjustable,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์