บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - หมวกไหมปานามา

หมวกไหมปานามา n.
1. a Panama hat
คำศัพท์แนะนำ
รบมือ, juvenile lead, จับ, heir-at-law, สอบ, คลำ, printing press, inevery respect, wall game, กิริยามารยาท, mutable, ระแทะ, statuesque, told, Sakai, securely, strangulation, primary battery, sorghum, spear, agonize, youngish, forfend, find, associated state, debauch, กุมฝอย, เด่, bastard, ประวิงความ, The Merry Wives of Winsor, ลิงค์, unarmed, dry-shod, ปทัสถาน, anguine, interlard, กินตะเกียบ, scandalmonger, has-been, funny bone, plural, ได้ดีได้ดิบ, receivership, tradesman, throttle lever, clubhouse, กระเฉด, ad captandum,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์