บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - รู้ใจ

รู้ใจ vt.
1. to know one's mind
คำศัพท์แนะนำ
martyr, กริยา, ัดกลอน, sheeted, หาประโยชน์, Women's Auxiliary Territorial Service, toy shop, รองรัง, previous question, brackishness, columnist, ดำหัว, Saint James, White City, twelvemile limit, ุ่มโมง, accidental death, snuggery, ข้าพเจ้า, arms akimbo, incontestable, หนับ, ปีจอ, eventide, armored train, wrong font, หาบหาม, specification, บาทุกา, มาลายู, กัลปาวสาน, รียก, บียดเบียน, punitive, gloved, รัฐประหาร, ทุ่มเท, freedom, หาค่ามิได้, fluky, shut, อาทรร้อนใจ , Titus, วอก, เกลี้ยกล่อม, magnetite, ฝ่ายข้างมาก, papaw, know beans,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์