บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - รู้ใจ

รู้ใจ vt.
1. to know one's mind
คำศัพท์แนะนำ
neoprene, aunt, soldier crab, ไปโดยเครื่องบิน, กลม, Dear Jones, yeomanry, sphenoid, ladylike, เดือนก่อน, G.B., in a hurry, fetlock, sing small, ุกขเวทนา, helm, Tennessee trial, cup tie, กิเลส, carryings-on, กระหวัด, majestically, อาชญาบัตร, ร่อน, พูด, Bow bells, ปุจฉา, cry off from the bargain, psychical, intelligence department, wild goose, slopshop, proper fraction, จรรยา, ถลึงตา, leaves, ไข่สามฟอง, solicitor, supremo, legatee, ัตถุดิบ, bureau, absolute temperature, roc, cop, สะตือ, tundra, ประเพณี, ข้อยกเว้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์