บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - รถรบ

รถรบ n.
1. an amored car
คำศัพท์แนะนำ
ray, ขี้โรค, sea change, Turkomans, colitis, statute of limitations, วรรคต, consular, ขนมเบื้อง, retentiveness, quantity, pertaining, aquatic sports, musky, carnival, assignment, แต่คนเดียว, สาวสังคม, eruditely, ครึ, cabin, aniline, window-shopping, เกื้อกูล, ยื้อ, rough and tumble, calorimetry, กระทรวงวัง, มัด, ตอนต้น, Great Vehicle, น้ำมนต์, automatic rifle, cynical, fiduciary, linkage, B.Lit., per mensem, conic, juvenile deliquency, ทางรถไฟสายใต้, ทาสยาฝิ่น, drake, กลียด, ฝีมือ, take the bull by the horn, concrete noun, ยกโทษให้, quarantine flag,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์