บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - รถรบ

รถรบ n.
1. an amored car
คำศัพท์แนะนำ
สียงลือ, ขนหยอง, องครั้ง, เห็ดรา, vanishing point, copulate, เซิฟ, in a nutshell, -petaled, shooting gallery, watertight, eventless, recognition, stability, bushing, pituitary, เอาเป็นอารมณ์, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Jutland, oxygen, ม้าดีดกระโหลก, ดุษฎีบัณฑิต, ตีกลองเพล, pilot engine, agonizingly, par, non compos, heedfully, อกดีแป้นแตก, ไม่ อย่าถูกฉัน, อำมาตย์, theft, กำเริบ, หฤทัย, torpid, put his foot down, level to the ground (in the dust), พนม, indisputable, pilot lamp, coexistent, leaf spring, ละเหี่ยใจ , spirit, sago palm, ขี้บ่น, ยับยั้ง, companion-way, เที่ยวอ้าปากงาบ ๆ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์