บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - รถรบ

รถรบ n.
1. an amored car
คำศัพท์แนะนำ
grab shot, อุบาย, ตากตา, รถที่นั่ง, พังทลาย , subcommittee, prize, Negrito, perilousness, อนุศาสนาจารย์, หลุด, environs, defense, oof, clammy, rattled, สีหน้า, เนาวรัตน์, โพย, ใบแข็ง, แต่คนเดียว, an, when or if, serried, the fat is in the fire, gladiator, Blenheim, อ้ายตูบ, retort courteous, Wolf's comet, ponder, Mother Superior, ใบหุ้น, กีบ, วนเจียน, ทำงานให้เสร็จเสียก่อนแล้วจึงเล่น, ทวิบท, ตาปีตาชาติ, ปรีชา, flick, beaver, hold his own, cannonball, slapstick, neptunium, ุปการเกื้อหนุน, Pax Romana, ้ายแรง, resistance,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์