บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - รถรบ

รถรบ n.
1. an amored car
คำศัพท์แนะนำ
ไข่มุกเลี้ยง, far-famed, อาน, กำลังทหาร, competitive, Esthonian, ตัวดี, anesthetist, damson, nest of boxes, workday, typicalness, tourmaline, immobilize, ว่าว, poltroon, work his passage, pox, ยักษา, correspondingly, ลัญจกรใหญ่, circumlocutionist, face value, roister, ห่งใด, aplenty, Roman numberals, forbidden, verse, กำบัง, continuous performance, นิ่งอึ้ง, depreciation reserve, red box, pious, knock about, นรสิงห์, tail wind, rider, per diem, พลั้งเผลอ, ขะมำ, high latitudes, baptism, กระหมิบ, crystal glass, ใจห่อ, photostat, อายุยืน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์