บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - รถรบ

รถรบ n.
1. an amored car
คำศัพท์แนะนำ
ชัด, ต้นไฟ, เข้าปก, ผิง, batman, Cleopatra's Needle, etch, คณิกา, advertising stunt, exhaust manifold, sea-lane, sociably, ลายนิ้วมือ; lines on the palm, เลิ่กลั่ก, relative clause, mods, พระเจ้า, driven, animal spirits, เถนขวาด, young lady, เหล้าโรง, ีดกัน, prostitution, ประจัน, pipette, เกลอแก้ว, องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, Dominican Republic, ทำนาย, renown, Sabean, emancipation, ้านไม้, unite, unbolt, ผ่ายผอม, hero, ตรวจตรา, resentfully, indefinitely, piece goods, inurement, ต่อเพลง, เกลือ, foreclosure, จด ๆ จ้อง ๆ, in season, skew wheel,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์