บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - รถรบ

รถรบ n.
1. an amored car
คำศัพท์แนะนำ
parodist, ส.ต., promised land, ถาก, on the road to, เซล, case-hardened, polarize, ยงโย่, defiance, teeter-totter, apple of one's eye, Fawkes, Guy, ขาเจ้า, อัดอั้น, pronouncing, conglomeration, ดินดำ, unctuous, สถานการณ์เป็นฉะนี้, หน้าดำคร่ำเครียด, telegraphic transfer, ต้องห้าม, ยัง, tommyrot, กระจกเงา, fallen angels, half-way, this much, ฟั่นเฝือ, หรู, thearchy, บ้านโป่ง, death duty, kraal, crowded, ในวารนี้, ไม้ยอดด้วน, ทุ่งนา, grand lodge, กริยานุเคราะห์, instalment, erroneously, ropy, interallied, consul-generalship, photography, reverent, วัยรุ่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์