บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - รƒย ร‚ยธร…ยพรƒย ร‚ยธร‚ยฃรƒย ร‚ยธร‚ยฐรƒย ร‚ยนร‚รƒย ร‚ยธร‚รƒย ร‚ยธร‚ยฅ
not found
คำศัพท์แนะนำ
thick as thieves, รูปเจ็ดเหลี่ยม, นาปรัง, dilatorily, Yorks, daub, สตางค์ห้า, striking, ซ.ม., fore-and aft rigged, แวว, Polonius, grandiloquent, watch, standing rule, ชมชอบ, goat pepper, Yalu, สถานะ, เหล่ากอ, stealth, กองดับเพลิง, chute, Zen, หน้า, สำนึก, น้ำมันกานพลู, palatine, อูด, unborn, Milton, earmark, กรมทางหลวงแผ่นดิน, ล่วงรู้, ไส้ตันอักเสบ, มะโรง, diagrammatic representation, พาห, prediction, declamatory, ทาง-, roue, ไข่แดง, equip, sycophancy, รรณนาโวหาร, จ๊วก, scalded cream, once in a way,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
วิธีการสอนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา , วิธีการสอนสะกดคำภาษาไทย , วิธีการสอนสังคม , วิธีการสอนสังคมด้วยเพลง , วิธีการสอนสังคมที่มีประสิทธิภาพ , วิธีการสอนสังคมแนวใหม่ , วิธีการสอนสังคมศึกษา , วิธีการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , วิธีการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , วิธีการสอนสังคมศึกษาที่ดี , วิธีการสอนสังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย , วิธีการสอนสำหรับครู , วิธีการสอนสำหรับครูมืออาชีพ , วิธีการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย , วิธีการสอนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น , วิธีการสอนสิ่งแวดล้อม , วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ , วิธีการสอนสุขบัญญัติ , วิธีการสอนสุนัข , วิธีการสอนเสริม , วิธีการสอนหนังสือ , วิธีการสอนหนังสือเด็ก , วิธีการสอนหนังสือลูก , วิธีการสอนหมวก 6 ใบ , วิธีการสอนหมวก6ใบ , วิธีการสอนหมวก9ใบ , วิธีการสอนหมวดสังคมศึกษา , วิธีการสอนหมอลำของบ้านปลาค้าว , วิธีการสอนหลักเลข , วิธีการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยว , วิธีการสอนหัดอ่านภาษาไทยแบบเรียนเร็ว , วิธีการสอนหาดีษ , วิธีการสอนให้คนทำงานเป็น , วิธีการสอนให้เด็กคิด , วิธีการสอนให้เด็กเป็นคนดีคนเก่ง , วิธีการสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ , วิธีการสอนให้นักเรียนสนใจเรียน , วิธีการสอนให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุก , วิธีการสอนให้สนุก , วิธีการสอนอนุกรมเรขาคณิต , วิธีการสอนอนุบาล , วิธีการสอนอนุบาล1 , วิธีการสอนอังกฤษ , วิธีการสอนอังกฤษ ม.ต้น , วิธีการสอนอังกฤษเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ , วิธีการสอนอังกฤษเด็กประถม , วิธีการสอนอัพสกิวเกมส์ลูน่า , วิธีการสอนอ่าน วันเพ็ญ เทพโสภา , วิธีการสอนอ่านจับใจความ ,