บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ปลอกเก้าอี้

ปลอกเก้าอี้ n.
1. a slipcover for a chair
คำศัพท์แนะนำ
run riot, ีเดียว, ยงโย่, praiseworthy, ร่วน, ภาคี, on the air, bream, ะเยิบ, turnpike, Athens, tepee, shaving brush, ุงถุงอะไรกันอย่างนี้, กระปลกกระเปลี้ย, มาตุเรศ, clinch, Arthuria, periodically, เสื้อนอก, กะปริบกะปรอย, ash-colored, pellicle, staple goods, inflammable, สถานทูต, เส้า, burn the candle at both ends, beanfeast, on the road to, สมุทรศาสตร์, cafeic, ปรัน, บัดดล, ระสบชัยชนะ, sadism, C spring, fetching, photochemical, Victoria Falls, icon, เป่ง, ambidexter, electric eel, ซีโต, rice grain, เรี่ยวแรง, สิ้นชีพิตักษัย, cantaloup,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์