บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ปลอกเก้าอี้

ปลอกเก้าอี้ n.
1. a slipcover for a chair
คำศัพท์แนะนำ
กลุ้ม, เทศาภิบาล, salary, murmurous, habitability, inapplicability, almond-eyed, triple first, unfulfilled, ถ่านไม้ไผ่, duotone, fellaheen, เครื่องสูง, micromicrofarad, ออมสิน, airedale, Euclidian, in all respects, bedrock, แต่งตัวครึ่งท่อน, Trojan, อรงค์, ตาเหล่, cooker, เปลือย, protraction, กะหรี่, ลมปาก, jaggery, fluorite, ระเจ้าลูกยาเธอ, เลก, absorptive, Garden of Eden, chitlings, ลิงลม, Neronian, listlessly, bout, tablespoon, bags, เข็ด, กระเดือก, notification, รากตรำลำบาก , พะนอ, ปลอดภัย, ตัวเอง, understeer,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์