บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ซอมซ่อ
not found
คำศัพท์แนะนำ
gecko, pen portrait, ขาล, herpes, roaring, เชื่อมแก๊ส, Saint Cloud, waterwheel, surrealist, scene, cattle, forget-me-not, โสดาบัน, follower, commissioned officer, analyst, น้าฝน, โรคฝีในท้อง, tureen, badger-legged, hardily, ทรุดโทรม, เรื่องกระจุกกระจิก, deceitful, askance, Much Ado about Nothing, township, blast furnace, exhibitionism, เงาะ, ลอย, rectory, torso, สมปรารถนา, John, third-rate, เนืองนอง, senatorial, เกียร์หนึ่ง, in these days, inference, baptism, บน, ลมทะเล, pettifog, nomenclature, sovietize, งอกงาม, หีบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์