บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ซอมซ่อ
not found
คำศัพท์แนะนำ
diminution, box office, miner's dial, nielli, พริก, หัวไม้, ฮา, assesee, leaf mold, verbiage, ranch, translucen t, welcome, ยาก, กระยาสารท, geometric progression, ภาคี, man of letters, coming, burglar, macaroon, ชักใย, นี้, จักรวรรดินิยม, bladder, ราชูปถัมภ์, full-length, หอยขม, west, จุฬาลงกรณ์, babyhood, oyster fork, precipitateness, dumbells, salvation, the million, hassock, พาด, กุฎิ, all time, keep the pot boiling, แย้, lie, ตรำ, dew, learned society, penitence, ผู้ใหญ่บ้าน, smelling bottle,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์