บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ซอมซ่อ
not found
คำศัพท์แนะนำ
สิกขา, associated state, espouse, veteran, กระดก, finished, birthright, mil, ดเว้น , ปากช้อน, roaring night, nullify, มะคำดีควาย, burlap, เทวี, ylang-ylang, dynamical, kingfisher, ethereal, eau, Wellington, nothing, ย่อยยับ, ริเริ่ม, banality, obduracy, cute, M.P.'s, เหาะ, พุทธมามก, ปลือก, slaked lime, คัดเลือด, vacancy, indictable, regard, peep, pay address, สามล้อ, discrepant, โอฐ, sweep, greenish, หางกะลวย, Spencer, Herbert, กริยาช่วย, tailspin, les, เหลือขอ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์