บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ซอมซ่อ
not found
คำศัพท์แนะนำ
Vanity Fair, ลี้, ละเลียด, อดทน, olive, กัง, ทางรถไฟ, pull through, โกดัง, savvy, นิสัยเสีย, East Southeast, jaggy, Hindu, air-to-grond, มืดแปดด้าน, conscientious, double ended, vibrator, แก๊ส, whisky, แค่นแคะ, basic, poilu, certainly, briskly, มาตราส่วน, optic art, กรมทรัพยากรธรณี, rooted, โชค, undersoil, transfiguration, day of doom, หน้าผาก, ขันตี, อกกว้าง, ท่อน, ผู้กระแนะกระแหนรัฐบาล, ระโยงระยาง, บ.ก., gal., electric chair, attendants, glamor, ยางแบน, cathedral, electroplate, troops,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์