บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - กุยไช่

กุยไช่
1. Ha-ha, a garlic-like vegetable of the genus Allium, an onion-like vegetable, genus Allium
คำศัพท์แนะนำ
พลัง, gentlemen of the robe, take the bull by the horn, Merlin, meaningly, Arabic, ระฆัง, physic, dejection, bill board, brigandine, ช่ำ, qualification, เหี่ยว, stand at attention, night jasmine, confesser, ผ้าประเจียด, deciduous forest, younger sitster, Yours to command, override, E., storey, misjudge, ตอก, Channel ports, inveteracy, jaunty, storm sail, ignominiously, World Health Organization, น่าอ่าน, spell out, night heron, กะเทย, sight bill, ระแวง, delible, ขาน, ปบ, นอกใจ, universal joint, wiretapper, เคย, ้าง ๆ, ไข่เหา, dispensary, ผมทัด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์