บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - กุยไช่

กุยไช่
1. Ha-ha, a garlic-like vegetable of the genus Allium, an onion-like vegetable, genus Allium
คำศัพท์แนะนำ
บริคณห์, trilby, humane, Chulalongkron Memorial, traceable, ดลอง, Low Church, ทวยเทพ, เกี่ยวเหยื่อ, -cious, -legged, หนึ่งในร้อย, endow, เป็นพื้น, โยทะกา, กะบองเพชร, Iron Mask, cuirassier, quizzical, veronal, castaway, ชีวาลัย, sit for, set out, หมายเหตุ, broadaxe, แถลง, รื้น, สามัญสำนึก, ก้อง, ejaculation, straight out, bombproof, rare, imperium in imperio, up against, raise steam, longshoremen, ้นดั้น, dismally, lo, glutinize, arthritis, มังคุค, ที่นี่, cicada, ข้าวเย็นใต้, เสภา, ยกย่องชมเชย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์