บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - index

index (อีน-เด็คซ) n. vt.
1. นิ้วชี้
2. เข็มชี้
3. เครื่องชี้, เลขชี้เพื่อแสดงสิ่งใดๆ
4. เลขกำลังในพีชคณิต
5. ทำสารบาญ(หนังสือ), ดัชนี, สูจิ, สารบาญ จัดตามอักขรานุกรมข้างท้ายหนังสือ, บรรจุเข้าในสารบาญ
คำศัพท์แนะนำ